Kernemelkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Kernemelkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grosso modo rechte verbindingsstraat tussen de Hoogstraat en de Danegemstraat. De straatnaam wordt reeds gebruikt op de Ferrariskaart van 1770-1778, "kerremelckstraetien", maar dan voor een andere weg namelijk het gedeelte van de huidige Rogierveldstraat tussen de Akkerstraat en de Broekstraat. Het huidige straattracé is nog niet weergegeven op de Ferrariskaart van 1770-1778 maar wel op het pre-kadastraal plan van 1809. De straat is opgetekend als een landelijke weg met drie verspreid gelegen hoeves en is aangeduid als "kerre melk straete".

Thans schaars bebouwde straat met behouden agrarisch karakter. Oudste bebouwing staat reeds opgetekend op pre-kadastraal plan van 1809 zie Kernemelkstraat nummer 8.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerd stalgedeelte

Kernemelkstraat 8, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Villa met achterliggende nutsgebouwen

Kernemelkstraat 3, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.