erfgoedobject

Prinshoeve

bouwkundig element
ID
11415
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11415

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Prinshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve middenin een eind-20ste-eeuwse verkaveling. Woonstalhuis met langschuur ten westen, op omheind terrein.

Het betreft restanten van de zogenaamde 'Prinshoeve'. Dit domein met herenboerderij dat terug gaat tot de 13de eeuw, gaf zijn naam aan de straat. Vanaf de 15de tot in de 17de eeuw werd het beschreven als 'Hof van Oostervant'. Later werd het eigendom van de graaf van Hoogstraten en 'Hoogstratenhof' genoemd . Toen de eigenaar Niklaas Leopold van Salm-Salm bij Keizerlijk Decreet van 6/1/1740 verheven werd tot prins van 't Rijk, kwam de benaming 'Prinshoeve' in gebruik. Oorspronkelijk was dit het neerhof van een kasteel, dat waarschijnlijk voor 1848 al verdween. De huidige hoger gelegen grond zou hiervan een restant kunnen zijn.

Het betreft verankerde bakstenen gebouwen (woonhuis met gekalkte oostgevel) van één bouwlaag onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, mechanische en Vlaamse pannen), in kern uit de tweede helft van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw.

Sterk verbouwd in de 20ste eeuw: verhoging stal, vernieuwing muuropeningen, aanbouwsels. Woonhuis met oorspronkelijke muuropeningen, waarvan enkele gedicht: rechthoekige vensters met arduinen dorpels en zandstenen hoekblokken voor luikduimen. Rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting. Bewaard gebleven oude kelder en balklagen mogelijk recuperatie van verdwenen kasteel of aanhorigheden. Bedaking stalgedeelte werd in meer recente tijden vervangen.

  • BRESSELEERS F.-KANORA H. 1973: Portret van Ekeren, Ekeren, 217.
  • D’HOOGE W. 2005: Hoeves in de Donk - lezing Nobele Donk (onuitgegeven tekst, bewaard in documentatiecentrum Antwerpen Noorderpolders).
  • D'HOOGE W. 2009: De geschiedenis van de Prinshoeve, De Antwerpenaar ed. Ekeren, 13, 54.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon, Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prinshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11415 (Geraadpleegd op )