M. Matthysstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat M. Matthysstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Oude Zakstraat en de Knesselarestraat, voorzien van betonklinkers. Licht hellend verloop naar de kerk toe.

Vanouds een belangrijke verbindingsstraat, weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Oorspronkelijke naam vanaf 1630 zogenaamd "Kerkstraatje", of in de volksmond "'t stratje" genoemd. Voor 1630 gekend onder de naam "lijckwegh van zuyddamme". Dit straatje was de enige toegang tot de kerk.

Gaaf bewaarde onpare kant van de straat bestaande uit breedhuizen van twee à vier traveeën en één en een halve à twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Het straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. Op een kaart van 1760 enkel aanduiding van bebouwing op de hoek van de Knesselarestraat en de Oude Zakstraat. Volgens de Ferrariskaart (1770-1778) was de oudste bebouwing te situeren op de hoeken met de Oude Zakstraat en de Knesselarestraat. De nu nog aanwezige oudste bebouwing staat reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1830. De straat werd toen eveneens gebruikt voor het bouwen van koetshuizen horend bij de panden op de Markt. Die zijn nu verdwenen. Op de hoek van de Oude Zakstraat oorspronkelijk aanwezigheid van een brouwerij / stokerij waarvan de panden Oude Zakstraat nummer 4 en nummer 6 deel van uit maakten.

Tot op heden worden panden afgebroken en vervangen door weinig vernieuwende nieuwbouw meestal opgevat als appartementsgebouwen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, Beernem.
  • OCMW ARCHIEF BRUGGE, Fonds Kaarten en Plannen, Losse stukken, Kaft kaarten Oostkamp.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem (deel III), In Bos en Beverveld, jaarboek 1974-1975, p. 20.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Dorpswoning

M. Matthysstraat 2, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

M. Matthysstraat 3, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

M. Matthysstraat 4, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

M. Matthysstraat 5, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning uit het interbellum

M. Matthysstraat 7, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

M. Matthysstraat 6, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee dorpswoningen

M. Matthysstraat 1, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.