Maandagse

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Maandagse

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte verbindingsweg tussen de Bruggestraat en de Weg naar Sint-Kruis. Het begin van de straat is opgevat als een tweesprong aansluitend bij een toegangsdreef afgezoomd met eiken. De westzijde van de straat wordt ingenomen door het land- en tuinbouwinstituut Oedelem (zie Bruggestraat nummer 190). De oostzijde wordt bepaald door weilanden en bossen met aanwezigheid van de toegang tot het kasteeltje Donk (zie Maandagse nummer 1). De straatnaam verwijst naar de heerlijkheid van het "Maendagsche" en is zeker sedert 1559 in gebruik. Dan is er reeds sprake van "verschillende behuusde hofsteden" in dit gehucht. De heerlijkheid Maandagse bezat het recht van jurisdictie en dus ook een galg. Die bevond zich op de hoek van de Galgestraat en de Bruggestraat en wordt nog afgebeeld op een kaart van 1710.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaart en Plannen Watering Blankenberge, nummer 1062.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem. Deel II: De omgeving van " 't Maandagse" en "ten Torre", in Bos en Beverveld, jaarboek 1973, p. 40-41.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Landhuis Donk

Maandagse 1, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.