Meulestede

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Meulestede

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende straat beginnend bij de Knesselarestraat. Ook gekend onder de naam zogenaamd "'t Meulenwegelke". De naam verwijst naar een molen die hier stond. Oorspronkelijk sloot de straat aan bij de kerkwegel die naar Nieuwendorpe liep.

Oorspronkelijk lagen aan de achterzijde van de steenbakkerij "Tuileries et Briqueteries d'Oedelem" een rij van vijf kleine arbeiderswoningen waar de seizoenarbeiders van de steenbakkerij woonden. De aanpalende gronden bij de voormalige steenbakkerij zijn de zogenaamde "puiteputjes" die overblijfselen waren van de vroegere kleiontginningen. Nu zijn de gronden deels ingenomen door een nieuwe verkaveling.

  • MATTIJS E., Toen de reuke van kolenrook en zwaveldampen nog over 't dorp hingen …, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 20-27.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.