Nieuwendorpe

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Nieuwendorpe

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op het hoogste punt van Oedelem. Doodlopende straat beginnend bij de Sijselestraat.

Het oudste gedeelte van de straat staat al weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1830. Volgens het primitief kadasterplan vertrok er vanuit deze straat een verbindingsdreef met de pastorie die ten noorden van de Sint-Lambertuskerk gelegen was. In het verlengde van deze kerkwegel lag de straat Meulestede. Voorts schaars bebouwde straat.

De straat kent vanaf de jaren 1960 verschillende uitbreidingen met doodlopende vertakkingen. De laatste uitbreiding wordt getypeerd door vrijstaande woningen deel uit makend van een nieuwbouwwijk in de straten A. Dumonstraat en Lettenburg.

Het begin van de straat wordt ingenomen door het kerkhof bij de Sint-Lambertuskerk. Het oudste straatgedeelte wordt gekenmerkt door schaarse bebouwing en door landelijke omgeving. Hier werd ook klei gewonnen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, Beernem.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Nieuwendorpe 25, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.