Teksten van Mariahoeve

Mariahoeve

Op enige afstand van de straat gelegen hoeve, oorspronkelijk met losstaande bestanddelen, uit het tweede kwart van de 18de eeuw; omringd door afgepaalde en omgrachte weiden. Bestaande uit een woonstalhuis (nok loodrecht op de straat) met woning uit het tweede kwart van de 18de eeuw en verbouwde stal uit de 20ste eeuw, rechthoekige stal (nok loodrecht op de straat), uit de 20ste eeuw ten noorden, en rechthoekige schuur (nok loodrecht op de straat), uit het tweede kwart van de 18de eeuw ten westen. Woonstalhuis aangepast en bijgebouwen gesloopt in de jaren 1980.

Woning met zuidgevel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); ingegrift jaartal 1749 in oostgevel. Heden witgeschilderd bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Beschilderde en beluikte zandstenen kruiskozijnen; tweede travee verhoogd door rechthoekig laadluik onder klimmend dak, met negblokken van zandsteen. Noordgevel met opkamer en bolkozijnen en oostgevel met kruiskozijn en rondboogvenster onder oculus. Rondboogdeuren in beschilderde zandstenen omlijsting. Stal aangepast tot garage.


Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 1992

Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Mariahoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11416 (geraadpleegd op 22-01-2021)


Mariahoeve

Mariahoeve, uit tweede kwart 18de eeuw, oorspronkelijk met losstaande bestanddelen. Momenteel nog bestaande uit grondig gerestaureerd woonstalhuis. Bij renovatiewerken in jaren 1980 werd het woonstalhuis aangepast, de achterliggende stal omgebouwd tot garage en oudere bijgebouwen (onder meer een schuur uit tweede kwart 18de eeuw, links van de woning) gesloopt.

Woonstalhuis van een bouwlaag en tien traveeën onder pannen zadeldak met dakvenster. Beschilderde bakstenen gevel met muurankers. Rondbogige inkom met vernieuwde houten omlijsting. Rechts en links van de inkom drie rechthoekige moneelvensters met hardstenen stijl, regel en omlijsting, betralied. Links hiervan één rondbogig en twee rechthoekige beluikte vensters onder latei. Links hiervan twee poorten onder gemetste segmentbogen, een rechthoekig venster onder latei en een nis met Madonnabeeldje. In rechter zijgevel moneelvenster en rondbogig venster, beide beluikt; waarboven een klein rond venster, het opschrift 'Maria Hoeve' en het jaartal '1749' in smeedijzer onder het dak. In de linker zijgevel een rondbogige inkom, twee vierkante vensters en daarboven rondbogige laaddeur (wellicht van voormalige zolder) en klein rond venster.

Achterliggende rechthoekige stal, momenteel garage, van een bouwlaag onder plat dak, uit 20ste eeuw.


Bron: -
Auteurs:  Cappuyns, Toon
Datum: 2012

Je kan deze pagina citeren als: Cappuyns, Toon: Mariahoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/142319 (geraadpleegd op 22-01-2021)