Oudezakstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Oudezakstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Sijselestraat en de Knesselarestraat. Oorspronkelijke naam zogenaamd "kerkstraetje" reeds in 1630 in gebruik.

Straat met hellend verloop naar de kerk toe. Verhard met grijze en rode betonklinkers.

De straat staat reeds weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich rondom de zogenaamde "Sint-Lambertuskerk" met aanwezigheid van de herberg. "De Vrijheidsboom" en bebouwing aan de zuidzijde van de straat.

Volgens oude prentkaarten grote concentratie aan herbergen rondom de Sint-Lambertuskerk. Die nu allemaal verdwenen zijn. De herberg "De drie klokken" moest in 2000 plaats maken voor een parkeerplaats en de herberg "De vrijheidsboom" werd in 1997 afgebroken. Op de hoek van en in de de M. Matthijsstraat (zie M. Matthijsstraat nummers 5 en 6) bevond zich een vroegere stokerij / brouwerij met bijhorende bedrijfsgebouwen. Achter de herberg de "drie klokken" was een pottenbakkerij gelegen. De klei voor de pottenbakkerij werd gedolven in de vlakbij gelegen weide op de wijk Nieuwendorpe. Waar de straat uitmondt in de Knesselarestraat vormde ze begin 20ste eeuw een klein pleintje "Ezeleindeke" genaamd. Aanwezigheid van woon- en winkelhuis Oude Zakstraat nummer 33, gebouwd in de jaren 1930.

Huidig straatbeeld met heterogeen karakter wordt enerzijds bepaald door vrijstaande of halfvrijstaande bebouwing met een grootschalig karakter en anderzijds woningen van één à twee bouwlagen, meestal opgevat als eenheidsbebouwing met een kleinschaliger karakter. De oudste bebouwing is de Sint-Lambertuskerk die reeds staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus. De oudste basisbebouwing staat weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1835. Grote bouwactiviteiten vanaf circa 1900. Bebouwing illustreert verschillende stijlen. Aanwezigheid van eenvoudige arbeiderswoningen van één bouwlaag waarvan sommige een nieuw gevelparement hebben gekregen in de jaren 1930 (zie nummers 26-28, nummer 30). Eenvoudige bepleisterde lijstgevels, soms opgevat als een eenheidsbebouwing (zie nummers 20-24) en meer uitgewerkte bakstenen gevels met onder meer verschillend baksteengebruik, sierankers en dergelijke (zie nummers 17-19, nummer 18). Ook een vrijstaande villa met elementen die verwijzen naar de cottage-architectuur (zie nummer 16).

  • HOLTHOFF N., Romeinse vondsten in de dorpskom van Oedelem, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2006.. Gemeente Beernem, Beernem, 2006, p. 8.
  • MATTHIJS E., "Mensen van te Lande", leven, arbeid en ontspanning in het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, 2000, p. 64-65.
  • RYSERHOVE A., Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, s.l., 1982, p. 71-72, 83.
  • Oude en verdwenen cafés in Oedelem, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2002. Gemeente Beernem, Beernem, 2002, p. 8-9.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Dorpswoning

Oudezakstraat 14, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Oudezakstraat 20, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Oudezakstraat 30, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee dorpswoningen

Oudezakstraat 26-28, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Oudezakstraat 18, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Oudezakstraat 21, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Oorlogsmonument

Oudezakstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee dorpswoningen

Oudezakstraat 17-19, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee dorpswoningen

Oudezakstraat 32-34, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Lambertuskerk

Oudezakstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Villa

Oudezakstraat 16, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Waterput

Oudezakstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.