Rogierveldstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Rogierveldstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen Akkerstraat en de Beernemstraat met licht kronkelend verloop. Naam verwijst vermoedelijk naar een hier aanwezige hoeve zogenaamd "Rogierveld". De Rogierveldstraat vormde hier de grens tussen het Oude en het Nieuwe Praetsche. De straat wordt ook "Roederveldstraat", "Rouveltstraat", "Rosier velt straete" genoemd. Op een kaart van 1760 opgetekend als de "rietvelt straete" met een gelijkaardig tracé, doorsneden door een "verlaten dreve" en aanwezigheid van de zogenaamde "Rogierveldhoeve" (zie Rogierveldstraat nummer 11) en de zogenaamde "Sint-Janshuishoeve" (zie Rogierveldstraat nummer 20).

De straat staat deels weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich in die fase aan het begin van de straat tegen aan de Akkerstraat. Weergave van de zogenaamde "Rogierveldhoeve" (zie Rogierveldstraat nummer 11) en de zogenaamde "Sint-Janshuishoeve" (zie Rogierveldstraat nummer 20), die tot op heden hier nog aanwezig zijn. De overige bebouwing waren vermoedelijk kleine boerenarbeiderswoningen. Het huidige tweede straatgedeelte staat weergegeven als een dreef naar het "Sint-Janshuysgoet". Een gelijkaardige situatie vinden we terug op de pre-kadastrale kaart van Oedelem van 1809. Op het primitief kadasterplan van circa 1830 en de kaart van Ph. Van der Maelen (1846-1854) vinden we een gelijkaardige situatie.

Landelijke weg met verspreide bebouwing, tegen aan de Akkerstraat dichter bebouwd, met bebouwing tot stand gekomen vanaf de jaren 1960.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
  • CRAPPE R., Het Klein Sint-Jansgoed te Oedelem, in Bos- en Beverveld, jaarboek 1984, p. 138-143.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Rogierveldstraat 6, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning met geïntegreerde staltravee

Rogierveldstraat 4, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Groot Sint-Jansgoed

Rogierveldstraat 20, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Kerckhove

Rogierveldstraat 11, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.