Ruweschuurstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Ruweschuurstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met grosso modo een recht straattracé beginnend bij de Tinhoutstraat en eindigend bij de Hoogstraat. In het begin van de straat afgezoomd met eiken. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) aangeduid met de naam "Waelestraete". Huidige straatnaam verwijst naar de hier nog aanwezige hoeve zogenaamde "Ruwe Schure" zie Ruweschuurstraat nummer 27.

Een groot deel van de huidige bebouwing staat al weergegeven op een kaart van 1770 en kent een aantal uitbreidingen in de loop van de 19de eeuw. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) liep de straat doorheen bossen. De enige aanwezige zijstraat was de huidige Schaarstraat. Op de kaart van Ph. Vandermaelen (1846-1854) zijn een aantal bossen al verdwenen. Een aantal zijstraten worden aangelegd die oorspronkelijk uitbatingswegen van de hier aanwezige bossen waren. In de loop van de 20ste eeuw worden onder meer de hoeve Ruweschuurstraat nummer 10A grondig verbouwd. Op de kaart van 1770 opgetekend als een woonhuis met achterliggende aangelegde tuin, vrijstaand bakhuis in de hoek van het perceel, een groot en een kleiner landgebouw rond het erf opgesteld, en een poel. De site was toegankelijk via een lange dreef afgezoomd met bomen, aanzettend ter hoogte van het huidige kasteel "De Wapenaer". Op primitief kadasterplan van 1830 is de hoeve met dezelfde gebouwen weergegeven. Toenmalig eigenaar (ook van nummer 8) was Pieter Cornelis Govaert.

De omgeving van het kasteel "De Wapenaer", zie Ruweschuurstraat nummer 5, is opgenomen in de ankerplaats "Burkel, Kallekensbos, Koningsbos". Het betreft hier een gesloten, deels bebost gebied. Het wegen- en verkavelingspatroon heeft nog dezelfde structuur als de 18de-eeuwse dambordvormige ontginningen. De dreven doorsnijden het bos. Rond het bos liggen akkers en weilanden die eveneens hetzelfde dambordvormig patroon vertonen en afgezoomd zijn met dreven.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering Blankenberge, nummer 1065.
  • Administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Ruweschuurstraat 13, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenwoningen horend bij kasteel De Wapenaer

Ruweschuurstraat 7-9, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Het Ossenhoofd

Ruweschuurstraat 11, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve 't Mispelaerken

Ruweschuurstraat 8, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Boekenutje

Ruweschuurstraat 17, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Ruweschuurstraat 3, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Ruwe Schure

Ruweschuurstraat 27, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel De Wapenaer

Ruweschuurstraat 5, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Twee dorpswoningen

Ruweschuurstraat 36-38, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.