Teksten van Villa Raphaelle

Landhuis in cottagestijl

Monumentaal landhuis in cottagestijl met eclectische kenmerken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw; rechthoekige vleugel (nok parallel aan de straat) van twee bouwlagen, geflankeerd door vooruitspringende vierkante toren van drie bouwlagen onder afgeknot tentdak met vorstkam en overkragende daklijsten op consoles; vooruitspringend rechter risaliet met puntgevel, overkragende tweede en derde bouwlaag, loggia op derde bouwlaag. Centrale vleugel met gevelbreed houten balkon op de tweede bouwlaag met hoofdgestel op vierkante pijlers.


Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 1992


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Villa Raphaelle [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11417 (geraadpleegd op 26-01-2021)


Villa Raphaelle

Monumentaal landhuis 'Villa Raphaelle' gebouwd in cottagestijl met eclectische kenmerken. Het landhuis werd opgericht rond 1902 in opdracht van Alfons Ruyseveldts, handelaar te Antwerpen. Voor 1918 werd achteraan op het perceel een broeikas opgericht. Het landhuis met broeikas en lusttuin werden verkocht voor 1923 aan Frans Joseph Vanden Bergh-Wouters, biscuitfabrikant. In 1923 werd het geheel verkocht aan Marius Alexander Zandès. Aanbouw aan achtergevel na 1980 waarbij het oorspronkelijke slanke bouwvolume werd aangetast; oorspronkelijk interieur (onder andere hoge plafonds) mogelijk nog grotendeels bewaard; leegstaand sinds april 2011; dringend nood aan instandhoudingswerken.

Vrijstaand gebouw van twee bouwlagen en tien traveeën onder afgewolfd zadeldak. Hoewel zeer breed is het landhuis slechts twee traveeën diep, de zijgevels zijn grotendeels blind. Het landhuis is gelegen op een diep perceel met oude bomen en heeft een grote voortuin met parabolische oprijlaan, afgeschermd van de straat door een ijzeren hekwerk van recenter datum op bakstenen sokkel.

Bakstenen voorgevel met banden en andere elementen van natuursteen. Verhoogd gelijkvloers op breukstenen plint, uitlopend in een bordes met trap en gietijzeren balusters. Van links naar rechts: vierkante hoektoren van twee traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot tentdak met vorstkam en uitkragende daklijsten op consoles. Rondbogig keldervenster met sluitsteen in de plint. Twee gekoppelde vensters ter hoogte van het gelijkvloers, met segmentboogvormige ontlastingsboog, sluitsteen en hoekketting in natuursteen. Twee gekoppelde vensters ter hoogte van de eerste verdieping, met rondbogige ontlasting, sluitsteen en decoratieve regel in natuursteen. Drie gekoppelde vensters onder het dak, met rondbogige ontlastingen, sluitstenen en regels alsook overkoepelende geprofileerde korfboog in natuursteen. Natuurstenen schietgaten onder dak. De derde tot vijfde travee springen in en vormen zo een gelijkvloerse loggia en een loggia onder het dak achter houten borstwering en houten pijlers. Waarboven twee dakvensters met decoratief houtwerk en schoorsteen met stapsgewijs uitkragende bekroning. Zesde tot achtste travee met centrale dubbele vensterdeur en zijlichten, alle drie onder natuurstenen geprofileerde rondbogen. Erboven gevelbrede houten erker op deels natuurstenen consoles. Waarboven loggia met houten borstwering onder dakuitsprong met zadeldak en volledig beplankte wimberg. Centrale vensterdeur met zijlichten onder eenzelfde natuurstenen geprofileerde rondboog. Negende en tiende travee met gelijkvloerse vensters onder natuurstenen rondbogige geprofileerde rondbogen en met natuurstenen borstwering met balusters. Gelijkvloers bekroond door muizentand. Verdieping met centrale houten vierkante erker, geflankeerd door smalle vensters onder rondbogen. Natuurstenen consoles onder dak, met dakvenster.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, Afdeling 35, 1902/22.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, Afdeling 35, 1918/20; legger nummer 2244/1.
  • Kadaster Antwerpen, Antwerpen, Afdeling 35, legger nummer 2244/3, 4, 5.
  • Kadaster Antwerpen, Antwerpen, Afdeling 35, legger nummer 4545/1, 2, 3.
  • VANVELDHOVEN S. (projectleidster) 2008: Snelinventarisatie St. Mariaburg Ekeren, Archiefonderzoek Havermans.
  • Documentatiecentrum Sint-Mariaburg, ongenummerde postkaart.

Bron: -
Auteurs:  Cappuyns, Toon
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Cappuyns, Toon: Villa Raphaelle [online], https://id.erfgoed.net/teksten/142640 (geraadpleegd op 26-01-2021)