Weg naar St. Kruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Weg naar St. Kruis

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kronkelende weg beginnend bij de grens met Brugge (Sint-Kruis) bij de Margareta van Vlaanderenstraat en eindigend bij de Zandgrachtstraat. Deels afgezoomd met beuken. Palend aan de zogenaamde Gemene- en Loweiden.

De straatnaam verwijst naar de verbinding tussen Oedelem en Sint-Kruis. De straat was vroeger een onderdeel van de oude verbindingsweg tussen Male (Sint-Kruis, Brugge) en Oedelem zoals aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), de kaart van Ferraris (1770-1778) en de Popp-kaart als "Weg van Maele naer Oedelem". Het tracé van de oude landweg wordt verder gezet in een aarden weg door Ryckeveldebos overgaand in een gekasseide weg op het grondgebied Oedelem. Opnieuw overgaand in asfalt om ter hoogte van de aanzet van de zogenaamde "Oedelemberg" over te gaan in kasseien.

Schaars bebouwde straat met verspreide bebouwing. Hoofdzakelijk bestaande uit hoeves gebouwd begin 19de eeuw, onder andere Weg naar Sint Kruis nummer 8 opgetrokken in 1846. Villa’s uit de jaren 1960. Nummer 12 in de volksmond "tempeliershoeve", grondig verbouwd in de jaren 1980. Nummers 15-16, Twee diephuizen onder puntgevel vermoedelijk daterend van de jaren 1920.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Brugge. Deelgemeente Sint-Kruis, 2005, p. 95

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Devotiekapel

Weg naar St. Kruis zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Weg naar St. Kruis 5, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Weg naar St. Kruis 9, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.