Zandgrachtstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Zandgrachtstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend verloop, aanzettend aan de Bruggestraat en overgaand in de Weg naar Sint Kruis. De straat vormde vroeger het laatste onderdeel van de oude verbindingsweg tussen Male (Sint-Kruis, Brugge) en Oedelem zoals aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), de kaart van Ferraris (1770-1778) en de Popp-kaart als "weg van Maele naer Oedelem". Op een kaart van 1809 afgebeeld als een weg met gebogen tracé omgeven door landbouwgronden, enkel ter hoogte van de kruising met de Bruggestraat enkele kleine boerenarbeiderswoningen. Op een mutatieschets van 1840 weergegeven als een "landwech". Benaming verwijst naar de verdwenen herberg "de zandgracht" die nog wordt vermeld in de Atlas der Buurtwegen van circa 1844. Vroegere benaming naar verluidt "Kleibergstraat".

Het eerste straatgedeelte wordt bepaald door een nieuwbouwverkaveling vermoedelijk uit de jaren 1980. Verder verloop met agrarisch karakter en verspreid gelegen bebouwing met onder meer boerenarbeiderswoningen en hoeves bestaande uit losse bestanddelen.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem. Deel II: Aanvullingen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1973, p. 31-53.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Zandgrachtstraat 31, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Zandgrachtstraat 29, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.