Zeldonkstraat (Oedelem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Zeldonkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geasfalteerde verbindingsweg tussen Oedelemsteenweg en Knesselarestraat, met hellend verloop ter hoogte van Oedelemberg. De straat staat opgetekend op de Ferrariskaart van 1770-1778 als een met bomen afgezoomde weg, "Seldonck" genaamd. De bebouwing is vanouds geconcentreerd aan het kruispunt met de Blinde Ezelstraat. Het gehuchtje ter hoogte van de vroegere Zeldonkmolen, is aangeduid op het primitief kadasterplan van 1830 als "Zeldonck Gehugte", terwijl de straat reeds de naam "Zeldonck-straat" draagt. In de Atlas der Buurtwegen van circa 1844 bestaat de verspreide bebouwing nog steeds uit vrijstaande gebouwen. Hier bevond zich ook de herberg "Zeldonk" afgebroken in 1967. Sinds 1980 tot op heden nieuwbouwwoningen.

Thans nog steeds concentratie van bebouwing ter hoogte van het kruispunt met de Blinde Ezelstraat, waarvan de oudste reeds staan afgebeeld op het primitief kadasterplan van 1830. Eenvoudige boerenarbeiderswoningen van drie à vier traveeën al dan niet met bijhorende nutsgebouwen. De ene meer uitgewerkt dan de andere onder meer door verschillend materiaalgebruik. Ook hoeves bestaande uit losse bestanddelen ingeplant op een oudere site zoals bij nummer 12, de oudste site, het zogenaamde "Baljuwhof" reeds wordt vermeld in 1657.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Zeldonkstraat 8, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Zeldonkstraat 15, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Baljuwhof

Zeldonkstraat 12, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Zeldonkstraat 20, Beernem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Zeldonkstraat (Sint-Joris)

Zeldonkstraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.