Zomerstraat-Oost

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Zomerstraat-Oost

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke weg op de grens met Sijsele (Damme). Naar verluidt in oorsprong deel van de voormalige Gentse Heerweg die Brugge met Gent verbond over de Tichelhoogte te Oedelem. Oudste vermelding als "weg ten Zomerstrate" in 1349. Behouden agrarisch karakter gekenmerkt door schaarse voornamelijk 19de-eeuwse hoevebouw.

Restanten van het oude hof "Nieuwenburgh" (Zomerstraat-oost 2A), oorspronkelijk een leen van de Heerlijkheid van Middelburg-in-Vlaanderen die zelf afhing van de burg van Brugge. Het leen was 120 gemet groot. Van hieruit liep een kerkwegel zuidwaarts naar Oedelem. In de 16de eeuw was de familie Van Rijne eigenaar van de Niewenburgh, in de 17de eeuw Damiaan Larroye, Jan d’Overloop en Pieter Stockman, en begin 18de eeuw weduwe Stockman. Weergave op Ferraris (1770-1778) als een site met vier vrijstaande gebouwen. Op het primitief kadasterplan van 1830 opgetekend als pachthoeve bestaande uit een woning met aangebouwd landgebouw, haaks daarop een vrijstaand landgebouw en bakhuisje. Geheel gevat binnen een onregelmatige omwalling met toegang aan de oostzijde langsheen dreef naar Zomerstraat-oost en ook toegankelijk via de zuidzijde waar een landweg leidde naar de hoeve Praatstraat nummers 2-3. In 1858 volgt volgens het kadaster een ingrijpende verandering: alle gebouwen behalve het bakhuis worden afgebroken. Op de plaats van het oude woonhuis wordt een nieuwe ruime schuur gebouwd en parallel daarmee het nieuwe woonhuis.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1864/36, 1878/88, 1950/25, 1958/18, 1975/24, 1980/30.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Damme. Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, 2006, p. 459.
  • VERSTRAETE D., In de omgeving van de Zomerstraat, in Bos en Beverveld, jaarboek 1983, p. 89-94.
  • WINTEN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, p. 17-20.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem. Deel III, in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-75, p. 31-35.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.