Zuiddammestraat (Oedelem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Zuiddammestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Scherpestraat en de Hoornstraat. Gelegen op de grens met Beernem. Onpare nummers behoren tot Oedelem terwijl de pare tot grondgebied Beernem behoren. Het huidige tracé is reeds opgetekend op de kaart van Ferraris (1770-1778) en wordt als "Zuyddamme" aangeduid.

Op primitief plan van 1830 zijn quasi alle percelen ingenomen door vrijstaande hoevebouw. Behouden agrarisch karakter met verspreide hoeves.

De straat kan qua bebouwing opgesplitst worden in twee delen. Het eerste straatgedeelte tot aan de Hogenakker is dicht bebouwd. Hier vooral woningbouw uit de jaren 1980 en enkele hoeves met verbouwd woonhuis. Het tweede straatgedeelte heeft grotendeels het agrarisch karakter behouden. Op een perceel tegenaan de Scherpestraat, waar de straat opsplitst, sinds 2006 aanwezigheid van een beeld van kunstenaar Jef Claerhout, voorstellend Maria met Kind.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Hoeve Meibosken

Zuiddammestraat 11, Beernem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Zuiddammestraat (Beernem)

Zuiddammestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.