Blind Ezelstraat (Oedelem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Blind Ezelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat lopend van de Langendonkstraat naar de Zeldonkstraat. De straat vormt de gemeentegrens met Oedelem: namelijk onpare huisnummers behoren tot het grondgebied Sint-Joris en pare huisnummers tot het grondgebied Oedelem. Eerste vermelding in 1844 als "Blinde-ezel-straet" in de Atlas der Buurtwegen (circa 1844). Daarvóór werd de straat "Loo-straete" genoemd. De huidige naam verwijst naar "Den blinde ezel", een grote vijver of poel bij de scheiding van Beernem en Sint-Joris in de omgeving van de Pluime. Deze benaming werd voor het eerst vermeld in 1652: "aen den wicg vanden blenden ezel". Nu loopt de straat grosso modo parallel met de grens met Knesselare.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de straat opgetekend als een deels met bomen afgezoomde weg met daarlangs slechts een drietal hoeves, waarvan geen enkele bewaard bleef. Het huidige tracé is aangelegd tussen het opmaken van de Ferrariskaart (1770-1778) waar de straat een grotere bocht maakt, en tussen het optekenen van de pre-kadastrale kaart van 1813. Thans gebogen tracé en geasfalteerde bestrating.

Verspreide bebouwing met agrarisch karakter. Oudste bebouwing opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Jonckheere, nummer 1067.
  • RYSERHOVE A., Plaatsnamen te Sint-Joris, in Bos en Beverveld, jaarboek 1990, p. 125.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Blind Ezelstraat 4, Beernem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Blind Ezelstraat (Sint-Joris)

Blind Ezelstraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.