erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 11421   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11421

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve in poldergebied (afgepaalde weiden) ten noordwesten van de ringspoorweg. Omheind terrein met losstaande bakstenen bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen, riet), mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Rechthoekige muuropeningen, betraliede en beluikte vensters met houten lateien.

Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) ten noorden; met gecementeerde, beschilderde gevels; de zuidgevel werd verbouwd in de 20ste eeuw. Stalling (nok loodrecht op de straat) ten westen. De stal heeft een korfboogvormige centrale poortdoorgang waarvan de oorspronkelijke poort in de achtergevel werd ingevuld. Langschuur (nok parallel aan de straat) ten zuiden, met oude spanten, maar verbouwd in de 20ste eeuw; bewaarde muurankers in de gevels.

  • D’HOOGE W. 2005: Hoeves in de Donk - lezing Nobele Donk (onuitgegeven tekst, bewaard in documentatiecentrum Antwerpen Noorderpolders).

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon, Van den Borne, Steven
Datum  : 2012


Relaties

  • Is deel van
    Schriek
    Schriek (Antwerpen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11421 (Geraadpleegd op 21-07-2019)