erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 11423   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11423

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen van één bouwlaag onder schild- en zadeldaken rond centraal erf. Op de Ferrariskaart is op deze plaats reeds een hoeve te zien met zeer gelijkende samenstelling van vier gebouwen rond een centraal erf. Het hoevecomplex werd in 1834 omschreven als een huys en plaets in het bezit van Josepha Petron(e)(i)lla Van der aa, renth. te Eeckeren.

Woonstalhuis ten zuiden, aan straatzijde Schriek, voor 1948 heropgebouwd op een in oostelijke richting verlengd grondplan; in opdracht van maatschappij Antverpia en naar ontwerp van P. Backer-Overbeek. De stal werd omstreeks 1991 aangepast tot woonhuis. Omstreeks 2002 werden opnieuw renovatiewerken uitgevoerd.

Langsschuur ten noorden, onder monumentaal rieten schilddak. Gebinte waarschijnlijk uit 18de eeuw. Renovatiewerken in opdracht van maatschappij Antverpia en naar ontwerp van P. Backer-Overbeek circa 1953, waarbij de houten wand op het zuiden werd vervangen door een gemetste muur en ter hoogte van de nieuwe zuidmuur de draagconstructie werd aangepast voor de creatie van een verhoogde hoektravee met dubbele poort in een omlijsting van bruine baksteen die fungeert als steunberen. De houten op het noorden werd wellicht later versteend. Beide langse gevels momenteel met kleine rechthoekige en segmentboogvormige vensters en deuren.

Aan zijde Schepersveldlei: een bijgebouw ten zuidwesten, met kern van voor 1853 maar mogelijk verbouwd in de 20ste eeuw. Een klein bijgebouw op de hoek Schepersveldlei en Schriek, gebouwd circa 1853-1881, werd circa 1960 afgebroken, wellicht voor de aanleg van de brug over de spoorweg en een tiental meter naar achteren heropgebouwd, momenteel bergplaats.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 802 # 4933 (1948), 802 # 5955 (1953), 802 # 7683 (1959), 871 # 448 (2002) en 872 # 138 (1991).
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Ekeren, Afdeling 33, 1853/91, 1948/20, 1964/15.
  • Kadaster Antwerpen, Antwerpen, Afdeling 33, 208, nummer 540.
  • Mondelinge informatie van Wim D’hooge (conservator van Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders), 2011.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11423 (Geraadpleegd op 22-10-2020)