erfgoedobject

Burgerhuis Spaans huis

bouwkundig element
ID
11451
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11451
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Spaans huis". Rechthoekig dubbelhuis gelegen op de speelplaats van het Sint-Agnesinstituut; zeven traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), met kern uit het eerste kwart van de 17de eeuw (?), later aangepast en verbouwd, onder meer verlagen van de vensters met gedeeltelijk behoud van negblokken en dorpels. Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint, lijstgevel met linker deel van vier traveeën met vernieuwde banden, kordon en daklijst op consoles, rechter deel van drie traveeën met lagere tweede bouwlaag, vernieuwde steigergaten en daklijst op klossen. Beluikte rechthoekige vensters met geprofileerde dorpels. Noordelijke zijtuitgevel met vernieuwde natuurstenen banden, één gedicht kloosterkozijn en twee rechthoekige vensters met negblokken en geprofileerde latei. Ten noorden aanbouwsel onder zadeldak.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis Spaans huis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11451 (Geraadpleegd op )