Hemelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Onbepaald
Straat Hemelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een licht gebogen tracé vanaf de Hogestraat tot aan de Noordbosstraat (grondgebied Handzame). Op grondgebied Handzame loopt de straat verder als Wittehuisstraat. Verwijst naar de naam van een herberg, de "Hemel" die zich op het grondgebied van Werken, nabij de grens met Handzame, bevond. De voormalige herberg zogenaamd " 't Hemeltje" (sinds 1910) is bewaard op de hoek met de Hogestraat (cf. Hogestraat nr. 78/ Hemelstraat).

Het huis aan de Hemelstraat nr. 8, op ca. anderhalve kilometer ten noordoosten van de dorpskom van Werken, draagt de naam "Den Abrie". Deze benaming zou verwijzen naar een Duits verdedigingswerk uit de Eerste Wereldoorlog. Deze constructie maakte deel uit van de zogenaamde "Werken-Riegel", die het centrum van het dorp omspande en die uitgebouwd werd met de verplichte hulp van tewerkgestelden uit verder afgelegen dorpen.

Landelijke straat met verspreide bebouwing van hoeves.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2002-2006).
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel V, Brugge, 1925, kolom 847.
De grote oorlog in het Krekedal. Deel 1, 1914-1916, in Jaarboek van de heemkundige kring "Crekel Beke", Kortemark, 1999.
De grote oorlog in het Krekedal. Deel I1, 1917-1920, in Jaarboek van de heemkundige kring "Crekel Beke", Kortemark, 2000.
WERBROUCK M., Oude en nieuwe straten te Kortemark na de fusies, s.l., 1978, p. 11.

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Werken

Werken (Kortemark)

omvat Hoeve

Hemelstraat 1, Kortemark (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Hemelstraat (Handzame)

Hemelstraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.