Zarrenstraat (Werken)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortemark
Deelgemeente Onbepaald
Straat Zarrenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortemark (geografische inventarisatie: 02-05-2007 - 31-08-2008).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf het kruispunt Werkenplein/ Werkenstraat (dorpskern Werken) door de "Broeken" tot het kruispunt Esenstraat/ Zarrenplein/ Staatsbaan/ Stadenstraat (dorpskern Zarren) (zie ook inventaris Zarren).
De weg van de kerk van Werken naar die van Zarren wordt in 1894-1895 aangelegd dwars door de "Broeken". Voor de aanleg van de Zarrenstraat verloopt de verbinding van Zarren naar Werken via de Barisdamstraat.

De huidige bebouwing is geconcentreerd in het eerste gedeelte vanaf het kruispunt met Werkenplein/ Werkenstraat. Hoofdzakelijk bestaande uit vrijstaande villa's en woonhuizen vanaf de jaren 1920 tot op heden.
Vanaf nr. 25 overgaand in landelijk gebied tot aan de dorpskern van Zarren. De straat loopt verder over de Handzamevaart en doorkruist hierbij de zogenaamde "Bethoostersche broeken" die het overstromingsgebied van de Handzamevaart vormen.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Provincie Kaarten, nr. 1277: Drie kalken van de baan van Werken via Zarren naar Klerken. Door de ingenieur Ph. Van Mol en Ch. Poupeye, 1892.
DEMAREE J., Een kwarteeuw Zarren. 1900-1925, Sint-Andries, 2002, p. 7, 18, 32, 37-40, 87, 54-55, 75, 88, 180 (iconografie).
DEMAREE J., Oorlog in de Belgique. Het oorlogsdagboek van Felicien Vanhove uit Zarren, 1914-1917, Koksijde, 2000, p. 8, 82, 84, 92, 112, 114, 116, 131, 134, 164 (iconografie).

Bron: Vanneste P., Baert S. & Creyf S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeente Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Werken

Werken (Kortemark)

omvat Kapel van 1898

Zarrenstraat zonder nummer, Kortemark (West-Vlaanderen)

omvat Mariakapel

Zarrenstraat zonder nummer, Kortemark (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis uit de jaren 1920

Zarrenstraat 54, Kortemark (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Zarrenstraat (Zarren)

Zarrenstraat (Kortemark)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.