Rijksweg (Elen)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Rijksweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Rijksweg werd aangelegd in 1812-13. Hij verving de oude verbinding Maastricht-Maaseik die nog staat aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77, Grand Chemin de Mastricht à Maseyck) en die grosso modo het tracé van de Romeinse heirbaan volgde. De Rijksweg bleef tot midden 19de eeuw onbebouwd, en kreeg slechts op het einde van de 19de, maar vooral in de loop van de 20ste eeuw een lintbebouwing.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

omvat Twee gelijkaardige dorpswoningen

Rijksweg 968-970, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Vrijstaande interbellumwoning

Rijksweg 897-899, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Vrijstaande interbellumwoning

Rijksweg 905, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Rijksweg (Dilsen)

Rijksweg (Dilsen-Stokkem)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Rijksweg (Lanklaar)

Rijksweg (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.