Marcel Habetslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Marcel Habetslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Genk (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 2. (geografische inventarisatie: 1994 - 2004).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Indrukwekkende laan met vijf rijen bomen en een brede groenstrook tussen beide rijvakken.

Deze brede laan scheidt de voormalige Mijn van Zwartberg van de aan de zuidzijde gelegen en door ruime tuinen omringde villa’s gebouwd voor het hoger kaderpersoneel. Alleen de voormalige directeurswoning, in een ruim park gelegen, ligt aan dezelfde kant als de Mijn: een duidelijk statement. De laan zelf heeft vijf rijen bomen: een dubbele rij van zomereik (Quer­cus robur) (120-240 cm stamomtrek op 150 cm hoogte), een dubbele rij Noorse esdoorn (Acer platanoides) (100-135 cm stamomtrek op 150 cm hoogte) en een enkele rij Ameri­kaanse eik (Quercus rubra).

De villa's liggen te midden van ruime, beboomde tuinen. Het zijn alleenstaande gebouwen, opgetrokken tussen 1920 tot 1940(?) uit baksteen, met sterk gedifferentieerde gevels, voorzien van gevelvoorsprongen, puntvormige verhogingen, variërende muuropeningen en complexe dakvormen. Aan de laanzijde zijn de villatuinen afgeslo­ten door hagen en lage bakstenen muren met pilas­ters en houten hekken. Als voorbeeld nr. 27: het hek met stijlen en regels in brede houten kepers en met ronde metalen spijlen met speerpunt hangt in bepleis­terde en witgeschilderde vierkante hekpijlers met geprofileer­de dek­stenen. De tuin van de voor­malige directeurswoning is nu ingericht als dierent­uin.

Bomen

In de tuinen aan de Habet­slaan: Ameri­kaan­se eik, bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), Californische schijncipres (Chamaecyparis lawsoniana), gewone robinia (Robi­nia pseudoacacia), grauwe abeel (Populus x canescens), grove den (Pinus sylvestris), Itali­aanse populier (Populus nigra 'Italica'), moera­seik (Quercus palustris), Ooster­se levens­boom (Thuya orientalis), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum).

Bron: -

Auteurs: De Maegd, Christiane; Schlusmans, Frieda & van den Bossche, Herman

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Genk

Genk (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Zwartberg

Marcel Habetslaan zonder nummer (Genk)

omvat Steenkoolmijn van Zwartberg: Directeurswoning

Marcel Habetslaan 58, Genk (Limburg)

omvat Steenkoolmijn van Zwartberg: Ingenieurs- en personeelswoningen

Koning Boudewijnlaan 1-3, Marcel Habetslaan 1-31 (Genk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.