Damstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Hamme
Straat Damstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hamme (geografische inventarisatie: 01-06-2005 - 30-04-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oud straattracé binnen het zuidelijke gebied van de huidige gemeentekern, in het verlengde van Slangstraat zuidwaarts leidend tot Hooirt. Als Damstraete al aangegeven in het land- en kaartenboek van Hamme van 1772-1776. Teruggaand op een oude verbindingsweg tussen Hamme en Grembergen en op de vroegere steenweg van Sint-Niklaas doorheen het oude centrum van Hamme naar Dendermonde. Volgens de Poppkaart was er omstreeks 1860 nog vrijwel geen bebouwing aan de Damstraat. Na de oprichting van enkele spinbanen sinds de jaren 1860-1870 en met de uitbreiding ervan tot grote touwslagerijen, kwam aan deze straat ook een diversiteit van huizentypes tot stand gaande van fabrikantenwoningen en villa's tot rijen arbeidershuizen, aangevuld met andere rijwoningen voornamelijk van omstreeks de eeuwwisseling circa 1900 en uit de daarop volgende eerste eeuwhelft, aangevuld met jongere 20ste -eeuwse woningbouw. Wat rest van de industriële vestigingen werd veelal in een vrij recente periode verbouwd en aan de nieuwe functie aangepast.

  • Gemeentehuis Hamme, Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek Der Prochie van Hamme ende Heerlykhede van St Anne Liggende binnen den Lande van Dendermonde, 1772-1776 by Jan Baptiste van Huffel, gesworen Landt-meter,7de en 12de wijk.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster,Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hamme

Hamme (Hamme)

omvat Arbeiderswoning

Damstraat 25, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Arbeiderswoning

Damstraat 27, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Damstraat 104, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Damstraat 108, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning van fabrieken Jos. De Kimpe

Damstraat 89, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning van touwslagerij La Hammoise

Damstraat 64, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning van touwslagerij Vermeire

Damstraat 72, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Rij van zeven arbeiderswoningen

Damstraat 116-126, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Touwslagerij La Hammoise

Damstraat 66, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Touwslagerij Vermeire

Damstraat zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa

Damstraat 87, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Louisa

Damstraat 93, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.