Slangstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Hamme
Straat Slangstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hamme (geografische inventarisatie: 01-06-2005 - 30-04-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Slangstraat. Oud straattracé in het gemeentecentrum tussen de Dam- en de Plezantstraat, zuidwaarts van het Marktplein gelegen. In de "Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek (...)" van 1772-1776 samen met de Plezantstraat gekend als de "Straete in 't Dorp". Afbuigende straat teruggaand op een oude verbindingsweg tussen Hamme en Grembergen en op de vroegere "Dendermondsche steenweg" van Sint-Niklaas doorheen het oude centrum van Hamme naar Dendermonde. Volgens de Poppkaart van omstreeks 1860, eerste straatdeel tot aan Achterthof druk bebouwd terwijl er in het tweede straatdeel tot aan de huidige Hospitaalstraat nog veel onbebouwde percelen lagen.

Vroeger een belangrijke vestigingsplaats voor nijverheden zoals de in 1975 gestopte brouwerij P.B. Van Haver, later gekend als brouwerij De Hoop ter hoogte van nummer 45 die grensde aan de voormalige woning Vermeire-Hellebaut met achterliggende touwslagerij (nummer 47). Destijds ook localisatie van de verdwenen touwslagerij Van Loy(e)-De Baer en touwslagerij Somers-Vermeire (ter hoogte van nummer 53). Nu nog steeds een straat met veel residentiële burgerwoningen uit de 19de eeuw (nummers 1, 18, 44, 55) en het begin van de 20ste eeuw (nummers 11, 13, 53).

  • BUYSE S., De touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en de 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1996-1997.
  • FRIEDRICH M., Brauerei – verzeichnis Belgien, Heidelberg, 1984, p. 108.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hamme

Hamme (Hamme)

omvat Brouwerswoning Van Haver - D'Hollander

Slangstraat 44, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Slangstraat 8, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Slangstraat 11, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Slangstraat 13, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Slangstraat 55, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Cafépand

Slangstraat 26, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Dokterswoning Vertongen

Slangstraat 1, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Heilig Hartinstituut

Slangstraat 12, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis van touwfabrikanten Vermeire-Lagae met tuin en spinbaan

Slangstraat 53, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Vermeire

Slangstraat 18, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Slangstraat zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Postgebouw

Slangstraat 2, Hamme (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkel

Slangstraat 24, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.