Hoeve Royenborg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Lange Bremstraat
Locatie Lange Bremstraat 97, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Royenborg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Royenborg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Hoeve Royenborg: woonstalhuis
gelegen te Lange Bremstraat 97 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

Beschrijving

Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen in de nabijheid van het ziekenhuis Jan Palfijn, hoge bouw en recente sociale woonwijk; weiland ten noordoosten.

Royenborg was in 1561 reeds bekend als omgrachte hoeve met een "huis van plaisantie", dat zou verdwenen zijn in de 18de eeuw. Verankerd en beschilderd woonstalhuis onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse en mechanische pannen) met woning van vier traveeën, in oostzijgevel jaarankers "1761", vermoedelijk wijzend op een verbouwing. Aangepast woonstalhuis met bewaarde oudere elementen: muurvlechtingen (oostgevel), enkele negblokken (zuidgevel), rondboogdeurtje met diamantkopimposten (noordgevel) en gedicht kruiskozijn (westgevel). Rechthoekige muuropeningen, vensters beluikt (zuidgevel) en betralied. Recentere bijgebouwen. Bakstenen langsschuur onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) en houten wagenhuis onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat).

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Merksem

Merksem (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.