Huis Runcvoort bij school Virgo Maria

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hof van Grassis; Huys ten Hooghe; Gelden hof; Hof van de Terwangne
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Terlindenhofstraat
Locatie Terlindenhofstraat 204, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Runcvoort bij school Virgo Maria

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasteel Runcvoort

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Runcvoort met omgeving
gelegen te Terlindenhofstraat 204 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

Beschrijving

Zogenaamd Runcvoort, aansluitend bij de school "Virgo Maria" en omringd door een park. Huidige, historisch foutieve, naamgeving door F. Prims naar de eertijds nabij gelegen Runcvoorthoeve; oorspronkelijk zogenaamd "Hof van Grassis" (zie kaart van Petrus Verbiest, 1662), "Huys ten Hooghe" (1727) en "Gelden hof" (zie Ferrariskaart, 1771-1778), nadien ook "Hof van de Terwangne" (vierde kwart van de 19de eeuw). In 1898 gekocht door de annunciaden en ingericht als school, in 1946 afgestaan aan de zusters der Christelijke Scholen; voormalig klooster heden "Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten".

Hoofdgebouw vermoedelijk opklimmend tot de 19de eeuw met L-vormig aansluitende bijgebouwen met oudere kern onder meer brug en toren aan zuidzijde, geschikt rondom grasperk met losstaand dienstgebouw ten noorden, ten oosten aansluitende klooster- en schoolvleugel met kapel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (onder meer 1901-1902 en 1924). Heterogene gebouwen van één of twee bouwlagen onder gevarieerde leien bedaking; bepleisterde en beschilderde lijstgevels met overwegend rechthoekige muuropeningen. Laat-classicistisch hoofdgebouw (noordvleugel) uit de eerste helft van de 19de eeuw (?) met markante driezijdige erkers waartussen luifel op colonetten. Grosso modo haaks aansluitende zuidwestvleugel gemarkeerd door het afwisselend dakenspel (zadel-, schild- en tentdaken). Bepleisterde noordgevel verlevendigd met hardsteen, geopend door brede rondbogen onder gelede architraaf. Hogere vierde tot zesde travee met hardstenen pilasters en vensters in bandomlijsting. Poort in classicistische omlijsting. Deels verankerde zuidgevel met benadrukte neoclassicistische ingangstravee met aflijnende lisenen en markante brede banden. Brede poort in geprofileerde omlijsting onder balkon met smeedijzeren leuning; rechthoekig deurvenster in bandomlijsting onder driehoekig fronton met bekronend wapenschild (Terwangne).

Toegang via boogbrug (16de eeuw). Ten oosten, waar de verschillende vleugels samenkomen: ronde, bepleisterde en beschilderde toren (16de eeuw) gelijkend op de toren van het nu verdwenen "Hof van Merksem", twee en een halve geleding onder leien spits gemarkeerd door kordons en licht uitkragende bovenverdieping; kleine rechthoekige vensters met geprofileerde dorpels en kloosterkozijn. Ten noorden losstaand dienstgebouw onder leien schilddak.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Het park, bestaande uit een grasperk met verspreid opgaande bomen en een slingerend padenpatroon, strekt zich uit ten westen van de gebouwen. Centraal bevindt zich een L-vormige vijver. Het omgrachte "Gelden hof" was volgens de de Ferrariskaart (1770-1778) omgeven door landbouwgronden en een moestuin ten zuiden.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Cox, Lise (06-03-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Terlindenhofstraat

Terlindenhofstraat (Antwerpen)

is gerelateerd aan Runcvoortpark

Terlindenhofstraat 204 (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.