erfgoedobject

Tabacofina-Vander Elst N.V.

bouwkundig element
ID: 11539   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11539

Beschrijving

"Tabacofina-Vander Elst N.V.", toelating tot uitbating van een tabaksfabriek voor N.V. Britisch American Tobacco van 1921, verlengd in 1948 toen de firma Vander Elst N.V. de gebouwen betrok. Afdeling sigarettenfabricage gevestigd aan Albertkanaal, tussen Bredabaan en Carettestraat. Diverse bedrijfsgebouwen opgericht naar ontwerp van Jan Jacobs in 1922 (huidige productie-afdeling) en 1928 (huidige opslagplaats van tabak, toen bestemd voor de "Grande Imprimerie Belge"); naar ontwerp van Paul Tombeur van 1959 (laboratorium, derde vermelding Nationale Architectuurprijs) en 1966 (bureaucomplex). Het bedrijf omvat onder meer twee watertorens van 1928 behorend tot de vroege betonbouw volgens het Hennebique-systeem: de torens met cilindrische kuipen op open voet, waarvan één zonder schacht, hebben resp. een inhoud van 34 kubieke meter en 47 kubieke meter. In een "museum" worden enkele oudere machines, publiciteitsmateriaal, producten en voorwerpen in verband met de tabaksindustrie bewaard.

  • Gegevens verstrekt door de firma.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inlichtingen, Merksem, nr. 165 (1921).
  • La maison, 1960, nr. 12, p. 391-392.
  • VAN CRAENENBROECK W., Onderzoek van watertorens in België. Eindrapport januari 1990, p. 30-31, bijlagen nrs. 4/p. 9-10 en 6/p. 17 en 20.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1992


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Tabacofina-Vander Elst N.V. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11539 (Geraadpleegd op 03-06-2020)