erfgoedobject

Districtshuis Wilrijk

bouwkundig element
ID
11548
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11548

Juridische gevolgen

Beschrijving

Districtshuis in neo-renaissance-stijl, naar ontwerp van Eugeen Gife van 1870; werken aanbesteed op 24 juli 1871. Het bestek omvatte de afbraak van het bestaande onderwijzershuis en de opbouw van een gemeentehuis met "gevangenhuis" en veldwachterswoning. Vermoedelijk beëindigd eind 1872-begin 1873. Bij de oprichting van een nieuw gemeentehuis hoorde ook de verfraaiing van de Bist, waarvan men in 1837 een modern, mooi beplant plein maakte. Uitbreiding met rechter vleugel in 1920 en vleugel in de Doornstraat van 1936. Laatste uitbreidingen van 1962 en 1971.

Monumentaal hoekcomplex (Doornstraat) van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking; bakstenen lijstgevels van acht (Bist) en dertien (Doornstraat) traveeën met verwerking van natuursteen. Torenvormig uitgebouwde ingangstravee onder afgeknot tentdak met dakruiter; deurtravee onder gebogen houten kroonlijst met beeld van de Heilige Bavo in het boogveld; eenvoudige rondboogdeur met gevelstenen links en rechts (onder meer verwijzend naar bouwjaar en architect). Traveeën geritmeerd door boven elkaar geplaatste pilasterorden, die een klassiek hoofdgestel schragen. Voorts natuurstenen kruiskozijnen en enkele kloosterkozijnen; eenvoudige rondboogdeuren.Neorenaissance-raadszaal en rijke schilderijenverzameling.

Rechts naast gemeentehuis: gelijkaardige conciërgewoning van twee bouwlagen met hetzelfde uitzicht, van 1920.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Gemeentehuizen, Wilrijk, plannen G 6.
  • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Wilrijk, Wilrijk, 1982, 332-337, 372.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde, Steyaert, Rita
Datum  : 1992

Aanvullende informatie

Aan weerszijden van de oorspronkelijke hoofdtoegang van het gemeentehuis zijn twee gelijkvormige en met bronzen palmtak versierde marmeren gedenkplaten aangebracht. Ze bevatten de namen van de gesneuvelden van de Eerste (rechts) en Tweede (links) Wereldoorlog.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 24-02-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Districtshuis Wilrijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11548 (Geraadpleegd op 08-05-2021)