Decanale kerk Sint-Jan-Evangelist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Wilrijk
Straat Kolonel Slaterplein
Locatie Kolonel Slaterplein 1, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Decanale kerk Sint-Jan-Evangelist

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Decanale kerk Sint-Jan Evangelist: orgel
gelegen te Kolonel Slaterplein 1 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1987.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Parochie opgericht in 1930, aanvankelijk "uiteenneembare" kapel namelijk een barak van het voormalige Engelse kamp. Huidige kerk naar ontwerp van Frans Peeters, opgericht in 1932-1933, voltooid en ingewijd in 1936. Driebeukige pseudo-basiliek van vijf traveeën met rechthoekig koor, vrij massieve toren (ten westen) onder leien spits. Opgetrokken uit baksteen en beton met constructief en decoratief gebruik van natuursteen, onder meer voor de oostelijke voorgevel. Strakke, rechtlijnige vormgeving met verspringende volumes. Onder het plat dak bevindt zich een hoekig gewelf van beton en hout boven de brede en ruime middenbeuk, die door massieve pijlers afgescheiden wordt van de smalle en lage zijbeuken. Accent op het hoofdaltaar door de grote spitsboog van het koor.

Oud orgel: in huidige toestand te dateren midden 19de eeuw, afkomstig uit het Mechelse, begin 20ste eeuw aangekocht door de parochie Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, circa 1935 overgebracht naar de Sint-Jan-Evangelistkerk, in 1971 aangekocht door het gemeentebestuur. Eiken orgelkast met brede panelen.

  • FAUCONNIER A.-ROOSE P., Het Historisch Orgel in Vlaanderen, deel IIIa, Antwerpen, arrondissement Antwerpen, Brussel, 1983, 386-389.
  • FLOUQUET P.L., En pays flamand... Quelques églises et chapelles de l'architecte Fr. Peeters, in Bâtir, 40, maart 1936, 604-608.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wilrijk

Wilrijk (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.