Kasteeltje Ieperman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Wilrijk
Straat Sint-Bavostraat, Kerkelei, Bist_WI
Locatie Sint-Bavostraat 2, Kerkelei 43, Bist_WI 164, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeltje Ieperman

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeltje Ieperman

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasteeltje gelegen tegenover het districtshuis in een domein met grote vijver en met recente gebouwen van de Rijksschool (Kerkelei nummer 43). De oorsprong van het goed gaat vermoedelijk terug op een hoeve in 1397 in het bezit van Peter van Ypre, zie de aamgeving, volgens R. Van Passen nog niet gebruikelijk circa 1410, maar wel courant in 1470. De opeenvolgende eigenaars wisten het goed geleidelijk uit te breiden voornamelijk met nabij gelegen gronden van de Sint-Michielsabdij. In 1511 vermeld als een "neerhoeve bij een stenen huis" dat nadien de naam overnam. In 1623 eerste vermelding als "speelhuis", in 1717 in handen van P.J. van der Kaey die van Ieperman één van de mooiste landhuizen van de omtrek maakt, onder meer door de weelderige binnenhuisarchitectuur.

Grosso modo L-vormig kasteel met oudere traditionele kern, in zijn huidige vorm opklimmend tot einde 18de eeuw. Verankerde, ontpleisterde bakstenen lijstgevels van twee bouwlagen onder geknikte schilddaken (nokken parallel aan en loodrecht op de straat), sporen van zandstenen speklagen, hoek- en negblokken wijzend op de oudere kern (westzijde). Gekorniste houten kroonlijst op klossen; bijkomende tandlijst in het risaliet van drie traveeën onder driehoekig fronton met oculus aan parkzijde. Rechthoekige muuropeningen, drie ovale venstertjes aan noordelijke straatgevel met duidelijke sporen van vroegere verbouwingen.

  • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Wilrijk, Wilrijk, 1982, 651-658.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Bavostraat

Sint-Bavostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.