erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
11709
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11709

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen; gelegen in landelijke omgeving, aan kruising van de straat met voormelde monumentale bomendreef tussen priorij en Steenweg op Mol. Eertijds molenhuis van de nabijgelegen molen (zie straatnota), heden enkel woonfunctie. Woonstalhuis van elf traveeën, opklimmend tot 1799 (zie jaarankers); vermoedelijk ook karrenhuis (ten noordwesten) van twee/één travee en haaks bakhuisje (ten noorden) van één/twee traveeën uit dezelfde periode; dwarsschuur (ten westen) van vijf traveeën daterend uit circa midden 19de eeuw; haaks stalletje (ten noorden) uit het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat of loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Langgestrekt woonstalhuis op deels gecementeerde plint; vermoedelijk langgestrekte hoeve vóór de bouw van schuur; in de 20ste eeuw ingericht als tweewoonst; tegen achtergevel (recente) kleine uitbouwen, onder meer varkensstalletje, W.C.,... Rechthoekige muuropeningen met houten latei en arduinen of houten dorpel; in voorgevel beluikt, deur met bovenlicht in houten omlijsting en halve molensteen als dorpel, vermoedelijk afkomstig van voormelde molen; in achtergevel opkamervenster boven getraliede keldervenstertjes; voormalige potstal met segmentboogpoort en rondboogvenstertjes, achteraan met rechthoekige poort onder houten latei. Deels omhaagd en met gras begroeid voorerf.

Interieur: twee leefruimtes met oud balkwerk, elk uitgerust met een Kempense haard rug aan rug waarin twee kaarsnisjes; originele houten paneeldeuren met beslag; eertijds twee opkamers boven twee kelders, één authentiek bewaard keldertje met oude vloer en bepleisterd segmentbooggewelf; op zolder oud gebinte met pen- en gatverbinding en telmerken.

Schuur met arduinen gevelsteentje waarop datering "5 juli 1850"; geritmeerd door tussen lisenen besloten spaarvelden; achteraan open uitbouw onder lessenaarsdak; baksteenlijsten; muurvlechtingen in linker zijpuntgevel. Rechthoekige, houten deur en poorten onder dito latei. Houten gebinte met pen- en gatverbinding en telmerken.

Bakhuisje met oud metselwerk onder meer stroomlaag; houten kozijnraam; recente open uitbouw onder lessenaarsdak; heropgemetste bakoven boven berging voor aardappelen, balk met inscriptie "1828". Karrenhuis gedeeltelijk bekleed met houten beschotten; gebinte met pen- en gatverbinding en telmerken op standvinken met bakstenen plint. Halve molensteen aan waterput met mik en ligger. Het geheel werd circa 1978 gerestaureerd.


Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11709 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oud-Turnhout

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.