erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 11710   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11710

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met omhaagde boomgaard en moestuin ten zuiden. Woonstalhuis van zes traveeën, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw, schuur (ten noorden) en karrenhuis (ten oosten) van vier traveeën vermoedelijk met oudere kern. Verankerde, bakstenen volumes onder zadeldaken (nok parllel aan de straat, Vlaamse en mechanische pannen).

Woonstalhuis met verwerking van gele en gesinterde baksteen in muurbanden en ontlastingsbogen, spaarvelden tussen lisenen en baksteenfries onder houten kroonlijst; getrapte baksteenlijst in linker zijpuntgevel; achteraan uitbouwen onder lessenaarsdak. Woongedeelte met getoogde, overwegend beluikte muuropeningen onder meer in de achtergevel opkamervenster boven getralied keldervenster; segmentboogvormige muuropeningen in stal.

Driebeukige langsschuur met oud gebinte met pen- en gatverbinding en inscriptie "IKR ANNO 176..." op balk. Karrenhuis met korfboogvormige muuropeningen waarvan één gedicht, laadluik onder overkragend zadeldakje.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 1997

Aanvullende informatie

Uit het onderzoek van historisch kaartmateriaal blijkt de hoeve te dateren uit het tweede kwart van de 19e eeuw. Delen van het bouwvolume zijn al weergegeven op de Atlas der Buurtwegen uit 1841.

  • Atlas der Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 06-09-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11710 (Geraadpleegd op 07-06-2020)