erfgoedobject

Domein Het Zwaneven

bouwkundig element
ID
11753
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11753

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Domein Het Zwaneven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Domein met villa, park en vijver, laatstgenoemde omgeven door de Koninginneloop. Het oorspronkelijk landhuis in eclectische stijl opgetrokken door de familie Bruggeman, daarna verschillende opeenvolgende eigenaars onder andere de familie Misonne (1937-jaren 1980). Inplanting en kern klimmen op tot midden 19de eeuw; uitbreidingen en aanpassingen gedurende de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, vooral de verbouwing door J. Misonne circa 1938 gaf het gebouw een volledig nieuw uitzicht, overeenstemmend met het huidige, enkel de twee driezijdige erkertjes in de twee linker traveeën van de achtergevel en de rechthoekige uitbouw met balustrade tegen rechter zijgevel refereren aan een vroeger volume.

Ook het domein gestadig verder uitgebouwd als een romantisch aangelegd park met vijver, bruggetjes, rotsformaties, beelden, prieeltjes en zo meer onder meer de heden nog bewaarde zogenaamde "triller" in het midden van de vijver, een achthoekig prieeltje dat kon roteren om zijn as en zo naar de zon gedraaid kon worden.

Circa het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw werd ten westen van het kasteel een industrieel complex (blekerij, houtzagerij, maalderij) opgetrokken met arbeiderswoningen; de heden nog bestaande bomendreven in de omgeving van het kasteel werden eertijds aangeplant voor gebruik door de fabriek; oude fabriek en werkmanswoningen intussen verdwenen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Domein Het Zwaneven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11753 (Geraadpleegd op )