Domein Het Zwaneven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Steenweg op Mol
Locatie Steenweg op Mol 195, Oud-Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oud-Turnhout (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Oud-Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Domein Het Zwaneven

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Domein met villa, park en vijver, laatstgenoemde omgeven door de Koninginneloop. Het oorspronkelijk landhuis in eclectische stijl opgetrokken door de familie Bruggeman, daarna verschillende opeenvolgende eigenaars onder andere de familie Misonne (1937-jaren 1980). Inplanting en kern klimmen op tot midden 19de eeuw; uitbreidingen en aanpassingen gedurende de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, vooral de verbouwing door J. Misonne circa 1938 gaf het gebouw een volledig nieuw uitzicht, overeenstemmend met het huidige, enkel de twee driezijdige erkertjes in de twee linker traveeën van de achtergevel en de rechthoekige uitbouw met balustrade tegen rechter zijgevel refereren aan een vroeger volume.

Ook het domein gestadig verder uitgebouwd als een romantisch aangelegd park met vijver, bruggetjes, rotsformaties, beelden, prieeltjes en zo meer onder meer de heden nog bewaarde zogenaamde "triller" in het midden van de vijver, een achthoekig prieeltje dat kon roteren om zijn as en zo naar de zon gedraaid kon worden.

Circa het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw werd ten westen van het kasteel een industrieel complex (blekerij, houtzagerij, maalderij) opgetrokken met arbeiderswoningen; de heden nog bestaande bomendreven in de omgeving van het kasteel werden eertijds aangeplant voor gebruik door de fabriek; oude fabriek en werkmanswoningen intussen verdwenen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenweg op Mol

Steenweg op Mol (Oud-Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.