erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 11755   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11755

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Hoeve bestaande uit langgestrekt L-vormig woonstalhuis van elf/vier traveeën, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; aangepast en gerestaureeerd in de loop van de 20ste eeuw. Ten noordoosten haakse, tweebeukige langsschuur van vijf traveeën, opklimmend tot de 19de eeuw. Verankerde, bakstenen volumes op deels gecementeerde plint onder afgewolfd zadeldak (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Woonstalhuis bestaande uit centraal woongedeelte met dubbelhuisopstand tussen twee stalvleugels; baksteenlijsten. Rechthoekige en segmentboogvormige muuropeningen, achteraan opkamervenster boven getralied keldervenstertje met arduinen latei; deur met decoratief uitgewerkte waaier in beschilderde plattebandomlijsting met waterlijst en met arduinen hoekstenen; deuren met houten tussendorpel en bovenlicht; uilengat.

Schuur met voorgevel geritmeerd door tussen lisenen besloten spaarvelden; luikjes; rechthoekige poorten onder houten latei. Houten toegangspoort tussen bakstenen pijlers met beschilderde deksteen en bolornament.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11755 (Geraadpleegd op 01-04-2020)