erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 11756   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11756

Beschrijving

Hoeve bestaande uit woonstalhuis van acht traveeën, opklimmend tot de 19de eeuw en ten westen tweebeukige langsschuur van vijf traveeën, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde, bakstenen volumes onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse, mechanische pannen); woonstalhuis met gecementeerde zijgevel; beschilderde arduinen plint; beluikte, segmentboogvormige muuropeningen met origineel houtwerk.

Interieur: achteraan opkamer boven overwelfd keldertje. IJzeren poort tussen bakstenen pijlers.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11756 (Geraadpleegd op 01-04-2020)