Hoeve in L-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Steenweg op Sevendonk
Locatie Steenweg op Sevendonk 28, Oud-Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oud-Turnhout (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Oud-Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument L-vormige hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

Beschrijving

Oude kasseiweg leidt naar achterin, op de oude rooilijn gelegen L-vormige hoeve bestaande uit woonstalhuis van zeven traveeën en haaks aanpalende langsschuur van vier traveeën, vrijstaand bakhuisje en karrenhuis; inplanting en kern klimmen op tot de 18de eeuw, schuur en bakhuis van het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw; moestuin en boomgaard.

Verankerde bakstenen gebouwen onder (afgewolfd) zadeldak (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, Vlaamse, mechanische pannen); vermoedelijk een verstening van een voormalige leembouw (zie interieur); verschillende sporen die verwijzen naar ouder, eerste volume onder meer bouwnaden, een stroomlaag bovenaan in afgeknotte rechter zijgevel, getraliede venstertjes met houten latei en dorpel, een houten latei onder strekse boog, een kozijnraam en deurkozijn en zo meer. Overwegend aangepaste rechthoekige muuropeningen, in schuur houten poorten onder houten en ijzeren latei.

Authentiek bewaard interieur: in woongedeelte oorspronkelijk eiken bouwgeraamte zichtbaar namelijk lage constructie van zware moer- en kinderbalken op schoorstukken met pen- en gatverbinding; Kempense haard met spitsboognisje; vloer van rode, gebakken tegels; stal met houten stalrijpels.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenweg op Sevendonk

Steenweg op Sevendonk (Oud-Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.