erfgoedobject

Hoeve Houthoeve

bouwkundig element
ID: 11804   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11804

Beschrijving

Zogenaamd Houthoeve, naam zie gehucht waar de hoeve zich bevindt. Aan een zijweg ingeplante hoeve met losstaande bestanddelen: woonstalhuis van vijf en vier traveeën onder doorlopend zadeldak (nok loodrecht op Houtseweg) met lager aanbouwsel onder lessenaarsdak aan erfzijde; aansluitend bakhuis en stal, vrijstaand karrenkot en langsschuur (alle aan oostzijde van geplaveid erf en woonstalhuis); omhaagde moestuin met waterputten aan noordzijde. Volgens literatuur en huidig uitzicht gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw; ingeplant op de plaats van een oudere hoeve, zie Ferrariskaart van circa 1775.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen). Woongedeelte met dubbelhuisopstand waarin getoogde muuropeningen met luiken voor de vensters; zijpuntgevel met getralied kelder- en opkamervenster aan noordoostkant, naast rechthoekige deur en luik onder boogvormig beglaasd bovenlicht; rechthoekige deur en getralied venster aan erfzijde; houten lateien.

Stal met rechthoekige en halvemaanvenstertjes aan weerszijden van gedichte segmentboogpoort van vroegere potstal; zijpuntgevel met laadluik met rondbogig bovenlicht. Bakhuis/stal met rechthoekige muuropeningen onder houten latei. Driebeukige langsschuur van vier traveeën met lagere noordelijke aanbouw onder lessenaarsdak, gebouwd in het tweede kwart van de 20ste eeuw ter vervanging van een oudere schuur die in 1928 afbrandde; gebinten met pen- en gatverbindingen. Karrenkot/mestsilo van drie traveeën (golfplaten) met open gebinten op gemetselde sokkel met deels beplankte puntgevels.

  • VAN DEN BOGAERT W. 1996: Van hoeven tot hoevenamen in Beerse, De Vlierbes XVIII, 144-146.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Houthoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11804 (Geraadpleegd op 04-04-2020)