erfgoedobject

Fabriek Metallo-Chimique

bouwkundig element
ID
11817
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11817

Juridische gevolgen

Beschrijving

Metallo-Chimique nv modo nieuw Chimical. Oprichting in 1908, na liquidatie van de Antwerp Chemical Works (zie oud Chimical), van de Compagnie des Métaux Rares; deze bouwde op de plaats van het huidige nieuw Chimical een bijkomende productie-eenheid voor kopersulfaat, gesloten in 1912. Vestiging na de Eerste Wereldoorlog van La Métallo-Chimique, gesticht in 1919 en met maatschappelijke zetel te Brussel, op dezelfde plaats. Sedertdien evolueerden oud en nieuw Chimical onafhankelijk van elkaar. Metallo-Chimique legde zich verder toe op de productie van kopersulfaat en geraffineerd koper.

De oudste, nu nog bestaande gebouwen, opgetrokken circa 1920 zijn: de magazijnen nabij de vaart en een oude gieterij (respectievelijk nok parallel aan en loodrecht op de vaart), uit baksteen en voorzien van houten spanten, het grote bakstenen gebouw (nok loodrecht op de vaart) voor loging, met vroegere kuipen voor de kristallisatie van kopersulfaat, met kenmerkende steunberen rondom en na de brand in 1933 volledig vernieuwd interieur, onder meer overkapping met metalen spanten, en de nog aanwezige gemetselde schoorsteen (40 meter). Westelijk aanpalend gebouw voor de productie van kopersulfaat, van 1952. Het merendeel der gebouwen, bestaande uit staalstructuren met plaatbekleding, dateert van na 1960; alle bestaande ovens voor het smelten van koper werden na 1970 gebouwd; aanvang 1980, oprichting van het gebouw voor de raffinage van tin en lood.

Nabij de vaart, ten oosten van de fabriek, tweewoonst van 1927 naar ontwerp van architect L. Van Ravestyn voor huisvesting kaderpersoneel (zie Vaartstraat nummers 63-65); in 1962, bouw nabij de fabriek van drie identieke woningen voor toenmalige diensthoofden.

 • Gegevens verstrekt door G. Goolaerts en H. Adriaensen.
 • Beerse Archief Bouwdienst, 1920/1; 1927/1.
 • De geschiedenis van Metallo-Chimique: verschillende artikels gepubliceerd in het personeelsblad.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Fabriek Campine of oud Chimical

 • Is gerelateerd aan
  Twee personeelswoningen ontworpen door L. Van Ravestyn

 • Is deel van
  Nieuwe dreef


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Fabriek Metallo-Chimique [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11817 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.