erfgoedobject

Fabriek Campine of oud Chimical

bouwkundig element
ID
11818
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11818

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1899, vestiging op de plaats van de huidige fabriek van een eerste industrieel bedrijf voor chemische producten, de zogenaamde Antwerp Chemical Works, in 1903 opgevolgd door de zogenaamde Compagnie Industrielle de Beerse en in 1904 vervangen door de zogenaamde Société Industrielle de Beerse; hieruit ontstond in 1908 de zogenaamde Compagnie des Métaux Rares, die haar programma uitbreidde met de productie van kopersulfaat (zie nieuw Chimical). In 1912, oprichting van een nieuwe nv onder de benaming Compagnie Métallurgique de la Campine met twee fabrieken aan het kanaal, namelijk oud Chimical op de noord-, nieuw Chimical op de zuidoever. Laatstgenoemde, in 1919 opgekocht door een nieuwe onderneming, zogenaamd La Métallo-Chimique die de koperindustrie voortzette; de productie van antimoon en derivaten bleef voorbehouden aan de Compagnie Métallurgique de la Campine, vermeerderd met de productie van lood. Huidige naam Chemisch Metallurgisch Bedrijf "Campine" nv aangenomen in 1977. Oprichting van de afdeling plastics in 1987.

Het oudst bewaarde gebouw, gelegen aan de vaart is het voormalige administratiegebouw, heden labo, van circa 1912-1913: dubbelhuis van drie (ingebouwde westelijke voorgevel) en vier traveeën met lagere aanbouw (gevel aan de vaart), twee bouwlagen, schild- en plat dak (nok loodrecht op de vaart, leien), laatstgenoemde met hoge vierkante schoorsteen; bakstenen lijstgevels, geritmeerd door gecementeerde muurbanden, lijsten, spaarvelden en getoogde, half omlijste muuropeningen.

Hoge gemetselde schoorstenen en een watertoren beheersen het gebouwenpark met voornamelijk recentere bedrijfsgebouwen; tot de beginperiode opklimmende gebouwen zijn behalve twee gemetselde schoorstenen en mogelijk ook de watertoren, twee bakstenen loodsen (de hoogste met metalen stijl- en regelwerk) onder zadeldak (de laagste met verhoogde daknok) (nok loodrecht op de vaart), destijds bestemd voor de productie van loodmenie en een bakstenen werkplaats onder lessenaarsdak (nok loodrecht op de vaart). Verschillende van de recentere gebouwen, eveneens met vakwerk (metaal en baksteen) en voorzien van zadeldak met verhoogde daknok (evacuatie van gassen).

De eertijds ten noorden van het fabrieksterrein gelegen arbeiderswoningen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, en de voormalige directeursvilla zijn gesloopt.

  • Gegevens verstrekt door mevrouw K. Leysen en de heren F. Pas en D. Cleemput.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Eclectische villa

  • Is gerelateerd aan
    Fabriek Metallo-Chimique

  • Is deel van
    Nijverheidsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fabriek Campine of oud Chimical [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11818 (Geraadpleegd op )