erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID: 11826   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11826

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, volgens huidige bewoners opgetrokken circa 1909; L-vormig woonstalhuis met langsschuur onder zadeldak (nok parallel aan en loodrecht op de straat, mechanische pannen), aan oost- en noordzijde met vrijstaand schob en bakhuis/stal/schuur onder zadeldak (nok loodrecht op het woonstalhuis, respectievelijk Vlaamse en mechanische pannen).

Woonhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën, potstal/schuurgedeelte van drie traveeën met omlopende lagere aanbouw onder lessenaarsdak over de volledige lengte van zuidelijke en oostelijke gevel; bakstenen lijst- en zijpuntgevels op gecementeerde plint, gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden en houten kroonlijst, of een getrapte baksteenfries. Getoogde muuropeningen met luiken voor de vensters; gedichte stalpoort. Erfzijde met recente gevelbrede uitbouw onder plat dak; aanbouwsels schuur met rechthoekige venstertjes met houten latei. Schob met deels bewaarde beplanking; bakstenen bakhuis/stal/schuur met getoogde muuropeningen en één rechthoekige poort. In 1997 gesloopt.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11826 (Geraadpleegd op 08-04-2020)