erfgoedobject

Herenhuis dokter Vogels

bouwkundig element
ID: 11853   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11853

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfvrijstaand herenhuis van vijf en vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien), in laat-classicistische stijl van 1838; bouwheer was J.B. Loyens. Recente achterbouw.

Gelegen op de hoek van de Kasteelstraat, in de onmiddellijke omgeving van het Gerechtshof, waren hier vanaf circa 1972 verschillende gerechtsdiensten ondergebracht, onder meer het Parket van de Procureur des Konings; sedert 1 december 1996 verlaten en leegstaand.

Dubbelhuis met bepleisterde en groengeschilderde lijstgevels; voorgevel met arduinen plint en uitwaaierende schijnvoegen op de begane grond, een sterk belijnende, geprofileerde puilijst van arduin en een door kolossale pilasters met composiet kapiteel geordonneerde bovenverdieping; breder uitgewerkte middentravee met rechthoekige deur in arduinen entablement en omlijste bovenvensters; voorts rechthoekige, eertijds beluikte vensters met ranke gietijzeren leuningen; zijgevel Kasteelstraat met betraliede keldervenstertjes, deels verlaagde en deels blinde vensters. Beëindiging met sobere paneelversiering, gelede architraaf en monumentale, volledig omlopende houten kroonlijst op modillons. Vernieuwd houtwerk.

Vernieuwd interieur met trap op oorspronkelijke plaats; onder de huidige dakconstructie is nog een oude sporenkap bewaard; kelders met tongewelf (nok loodrecht op en parallel aan de straat).

  • Gegevens verstrekt door G. Van der Veken en H. De Kok.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis dokter Vogels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11853 (Geraadpleegd op 25-10-2020)