Herenhuis dokter Vogels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnenstraat
Locatie Begijnenstraat 9, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis dokter Vogels

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis dokter Vogels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Halfvrijstaand herenhuis van vijf en vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien), in laat-classicistische stijl van 1838; bouwheer was J.B. Loyens. Recente achterbouw.

Gelegen op de hoek van de Kasteelstraat, in de onmiddellijke omgeving van het Gerechtshof, waren hier vanaf circa 1972 verschillende gerechtsdiensten ondergebracht, onder meer het Parket van de Procureur des Konings; sedert 1 december 1996 verlaten en leegstaand.

Dubbelhuis met bepleisterde en groengeschilderde lijstgevels; voorgevel met arduinen plint en uitwaaierende schijnvoegen op de begane grond, een sterk belijnende, geprofileerde puilijst van arduin en een door kolossale pilasters met composiet kapiteel geordonneerde bovenverdieping; breder uitgewerkte middentravee met rechthoekige deur in arduinen entablement en omlijste bovenvensters; voorts rechthoekige, eertijds beluikte vensters met ranke gietijzeren leuningen; zijgevel Kasteelstraat met betraliede keldervenstertjes, deels verlaagde en deels blinde vensters. Beëindiging met sobere paneelversiering, gelede architraaf en monumentale, volledig omlopende houten kroonlijst op modillons. Vernieuwd houtwerk.

Vernieuwd interieur met trap op oorspronkelijke plaats; onder de huidige dakconstructie is nog een oude sporenkap bewaard; kelders met tongewelf (nok loodrecht op en parallel aan de straat).

  • Gegevens verstrekt door G. Van der Veken en H. De Kok.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnenstraat

Begijnenstraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.