erfgoedobject

Huis met café

bouwkundig element
ID
11859
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11859

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis met café
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Gelegen ter plekke van de vroegere hovenierswoning van het kasteel. Café van drie traveeën aan weerszijden van afgeschuinde hoek en één of twee bouwlaag onder afgewolfde, manke bedaking (kunstleien).

Bakstenen voor- en hoekgevels in eclectische stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw. In 1925 werden naar ontwerp van architect A. Pastijn de muuropeningen vernieuwd; markerende, kordonvormende en beschilderde dorpels en muurbanden, rondboogvensters en -deur (privé) en rechthoekige, omlijste deur (café) in hoektravee. Verankerde, bepleisterde en witgeschilderde zijgevel op gepikte plint met lagere travee en rechthoekige muuropeningen, aansluitend bij de nummer 30 van het Kasteelplein, mogelijk met oude kern.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1925, dossier 97.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis met café [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11859 (Geraadpleegd op 07-05-2021)