Binnenkoer met washuis en hostiebakkerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Binnenkoer met washuis en hostiebakkerij

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekasseide binnenkoer, aan straatzijde afgesloten met bakstenen muur met twee segmentboognissen, behangen met ex-voto's in verband met Lourdesdevotie; korfboogpoort in geprofileerde, arduinen omlijsting met rocaille-sleutel, waterlijst en vleugelstukken, in Lodewijk XV-stijl uit de 18de eeuw.

West- en oostzijde begrensd door zijgevels van nummer 66 en 67; noordzijde afgesloten door voormalig washuis en hostiebakkerij: verankerd bakstenen gebouwtje van vijf traveeën en één bouwlaag met segmentbogige muuropeningen, waartegen gemetselde sokkel met gepolychromeerde houten piëta onder afdakje. In het midden, arduinen pomp met wortelmotief, 17de-eeuws, geplaatst tegen arduinen pijler in Lodewijk XVI-stijl met strikken, festoenen, kapiteel en siervaas, 1775, afkomstig van de zij-ingang van de afsluiting rond Sint-Pieterskerk.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.