Infirmerie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 67, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Infirmerie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Turnhout

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige Infirmerie, heden kledingsdienst van het O.C.M.W. Rond 1400 werd reeds een infirmerie vermeld, gelegen aan de zuidzijde van het hof, in 1562 door brand vernield. Huidig gebouw, opgetrokken in 1614, met ziekenkamers op de begane grond, logeerkamers voor familie van de begijntjes op de verdieping; later vond er ook een hostiebakkerij onderdak, die instond voor de bevoorrading van de sector Turnhout-Hoogstraten.

Hoekhuis van drie en negen traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Bakstenen dubbelhuis met in de 19de eeuw vernieuwde voorgevel, beëindigd met hoofdgestel. Oost-, west- en noordgevels met ankers. Voor- en zijgevels met aangepaste rechthoekige muuropeningen, met houten latei op de begane grond en afgeronde bovenhoeken op de bovenverdieping; ruitvormig getraceerde ramen, deels blind; alleen de benedenvensters van de voorgevel zijn beluikt.

Witgeschilderde binnenplaatsgevel op gepikte plint met getoogde muuropeningen op de begane grond. Oorspronkelijke, puntvormige achtergevel met aandak en vlechtingen, aan de basis geschraagd door steunberen; begane grond met bewaard houten kruiskozijn en rechthoekige deur; voorts enkele aangepaste vensters. De heden verwaarloosde, ommuurde tuin aan de noordzijde was vroeger de kruid- en moestuin van het begijnhof.

Het aanpalende straatje aan de oostzijde voert naar een eenvoudige bakstenen korfboogpoort, de noordelijke zij-ingang van het begijnhof; om de doorgang van brandweerwagens toe te laten, werd de poort in 1986 verhoogd.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.