Begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 79-81, 80-82, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Op de rooilijn achteruitwijkende begijnhofhuisjes met voortuin, in 1981-1983 gerenoveerd onder leiding van architect E. Wauters.

Dubbel- (nummers 79 en 80) en enkelhuizen (nummers 81-82) van drie, vijf of twee traveeën en één, anderhalve of twee bouwlagen, in kern opklimmend tot de 17de eeuw; nummers 81 en 82, oorspronkelijk slechts één kamer diep, in de 18de eeuw met een tweede plaats uitgebreid; talrijke aanpassingen in de 19de en de 20ste eeuw.

Verankerde bakstenen huizen, nummer 79 met houten kruiskozijnen op de begane grond, ingekaste rechthoekige bovenvensters en korfboogdeur; nummer 80 (gereconstrueerd) met rechthoekige vensters met houten latei, twee dakkapellen, een getrapt dakvenster en zijpuntgevel met aandak; nummers 81-82 met rechthoekige en segmentbogige muuropeningen, manke zijpuntgevels met aandak en muurvlechtingen; nummer 82 met metsersteken in de voorgevel en nog aanwezige open haarden met bepleisterde bakstenen wangen, horizontale kroonlijsten en vluchtende kap.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.