erfgoedobject

Burgerhuis in second empire

bouwkundig element
ID: 11923   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11923

Juridische gevolgen

Beschrijving

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, in second empire uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Bepleisterde, beschilderde lijstgevel op arduinen plint, verlevendigd met kordonvormende lekdrempels en een klassieke gevelafsluiting met gelede architraaf, panelenfries en houten kroon- en tandlijst op voluutconsoles.

Risalietvormende poorttravee met rondboogvormige doorgang, omlijst met uitwaaierend voegwerk, en balkonnetje. Rechthoekige, deels omlijste bovenvensters met afgeronde bovenhoeken, krullige sleutel, sierlijke gietijzeren leuningen en renaissancistisch motief op de tussenliggende muurdammen. Aangepaste begane grond met winkel.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in second empire [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11923 (Geraadpleegd op 06-04-2020)