Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Middelaresparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat de Merodelei
Locatie de Merodelei 191, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Middelaresparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Dateringinterbellum

Beschrijving

Hoekhuis met art-deco-inslag van circa 1930, drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-schilddak (leien) met voorgevel aan gekasseid pleintje vóór de kerk, zijgevel aan de Merodelei.

Bakstenen lijstgevels, verlevendigd door afwisselend metselverband en zandstenen onderdelen. Risalietvormende inkomtravee met tuitgevel en typisch portaal. Houten kozijnramen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van de Merodelei

de Merodelei (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.