erfgoedobject

Herenhuizen Misonne

bouwkundig element
ID: 11951   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11951

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuizen Misonne
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Rijhuis en hoekhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissance-inslag, nummer 218 gedateerd anno 1916 in deurwaaier. Als één geheel geconcipieerd volume van twee bouwlagen onder complexe leien bedaking, samengesteld uit een dubbelhuis van vier en een enkelhuis van twee traveeën.

Lijst- en topgevels van gele baksteen op breukstenen plint, verrijkt met constructieve en decoratieve onderdelen van zandsteen. Gevelritmering door middel van fraai uitgewerkte deurpartijen, onder meer kunstzinnige houten erker met torenspits en smeedijzeren windvaan, balkons, nissen, muurbanden en siermotieven. Verschillend omlijste, rechthoekige en boogvormige muuropeningen; vooral de deuromlijstingen zijn bijzonder verzorgd. Heden sterk vervallen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuizen Misonne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11951 (Geraadpleegd op 04-04-2020)